ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
 
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 11 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่1 ตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 69 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2565 [อ่าน 76 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2565
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 82 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2564
การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ทิ้งขยะ ให้ถูกสี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา [อ่าน 67 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2564
เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 07 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะปี 2564 [อ่าน 65 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2564
การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6