ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
 
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2564
การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ทิ้งขยะ ให้ถูกสี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา [อ่าน 33 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2564
เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 07 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะปี 2564 [อ่าน 34 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2564
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2564
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 19 ม.ค. 2564
เรื่อง กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 ธ.ค. 2563
เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตตำบลในควน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2563
ขอส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5