ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ก.พ. 2564